آکادمی تهمتن

کاربرد اناگرام در زندگی

کاربرد انیاگرام در زندگی

کاربرد اناگرام در زندگی چیست؟ چگونه با روش شخصیت شناسی اییاگرام با همسر و خانواده خود ارتباط بهتری برقرار کنیم؟ بعد از شناخت تیپ های شخصیتی ممکن است این سؤال در ذهنتان ایجاد شود که اکنون که تیپ شخصیتی خودم را شناختم، متوجه شدم که چه نقاط ضعف و قوتی دارم، قرار هست چه چیزی […]

شخصیت شناسی 9 گانه انیاگرام چیست؟

انیاگرام

شخصیت شناسی 9 گانه انیاگرام چیست و چه کاربردی در زندگی و محیط کار ما دارد؟ شخصیت شناسی اناگرام Enneagram یکی از بهترین روش های شناخت خود و دیگران است که با انجام تست رایگان می توانید خود را در یکی از تیپهای 1 تا 9 پیدا کنید و نقاط ضعف و قوت خود را […]