آکادمی تهمتن

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم؟

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم؟ همه ی ما انسان ها باورهای خودمان را داریم و براساس باورهایمان زندگی می کنیم. به طور کلی این باورهای ما هستند که افکار ما را در مورد خودمان، دیگران و دنیای اطرافمان را تحت تأثیر قرار می دهند و نقش پررنگی را در تشکیل احساسات و کارهای ما […]

باور چیست؟

باور

باور چیست؟ باور به زبان ساده همان ذهنیتی است که در ضمیر ناخودآگاه ما وجود دارد و فرد برای اثبات آنها به شواهد و رفتارهای مربوط متوسل می شود. به زبان ساده تر باور یعنی تکرار مداوم یک تفکر در طول زمان. در حقیقت باورها موجب میشوندکه ما چیزی را بپذیریم و یا به وجود […]