آکادمی تهمتن

شخصیت شناسی 9 گانه انیاگرام چیست؟

انیاگرام

شخصیت شناسی 9 گانه انیاگرام چیست و چه کاربردی در زندگی و محیط کار ما دارد؟ شخصیت شناسی اناگرام Enneagram یکی از بهترین روش های شناخت خود و دیگران است که با انجام تست رایگان می توانید خود را در یکی از تیپهای 1 تا 9 پیدا کنید و نقاط ضعف و قوت خود را […]