آکادمی تهمتن

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم؟

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم

چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم؟ همه ی ما انسان ها باورهای خودمان را داریم و براساس باورهایمان زندگی می کنیم. به طور کلی این باورهای ما هستند که افکار ما را در مورد خودمان، دیگران و دنیای اطرافمان را تحت تأثیر قرار می دهند و نقش پررنگی را در تشکیل احساسات و کارهای ما […]