آکادمی تهمتن

تیپ شخصیتی (8 انیاگرام) افراد قدرت طلب

تیپ شخصیتی اناگرام 8

آگاهی از تیپ شناسی انیاگرام، بسیار لازم و کمک کننده است. زیرا شما باید برای رشد و پیشرفت در زندگی شخصی و اجتماعی خود به آموزش هایی نیازمند هستید که کمترین خطا و بیشترین اثر مثبت را برایتان داشته باشد. در این مقاله به کمک تیپ شناسی شخصیتی 9 گانه انیاگرام، به معرفی بیشتر تیپ […]