آکادمی تهمتن

راههای تقویت عزت نفس چیست؟

عزت نفس

(به انگلیسی: Self-esteem) عزت نفس یا خودارجمندی عزت نفس یعنی میزان آگاهی و درکی که فرد از ارزشمندی خود نسبت به تمام جنبه‌های وجودی اش دارد. مثل فردی که نسبت به هرآنچه که هست احساس رضایت دارد. فردی که عزت نفس داشته باشد بر این باور است که هم خود او ارزشمند است و هم […]