آکادمی تهمتن

قانون جذب چیست و چه کاربردی در زندگی دارد؟

قانون جذب

قانون جذب چیست و چه کاربردی در زندگی دارد؟ قانون جذب (law of attraction) یکی از بهترین قوانین هستی و کائنات ایت که حتی در قرآن و اسلام به آن اشاره شده است. آیا می دانید قانون جذب چطور کار می کند؟ این قانون خیلی جدید نیست و قوانین و اصول آن از سالها در […]