آکادمی تهمتن

انیاگرام چیست؟

انیاگرام چیست

انیاگرام چیست و چه کاربردی در زندگی دارد؟ روش شخصیت شناسی اناگرام یا اینیاگرام Enneagram از دیرباز یکی از بهترین روشهای شناخت انسان ها بوده است. انیاگرام چیست؟ انیا یا انا در زبان یونانی به معنی 9 و گرام به معنی قسمت می باشد. من محبوبه تهمتن مدرس توسعه فردی و انیاگرام در این مفاله […]